Sněmovní tisk 601
Novela zákona o rybářství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jaroslav Pešán, Miloslav Kučera ml., Veronika Nedvědová, Radim Chytka, Pavel Hrnčíř, Stanislav Němec, Jan Grůza, Marek Benda, Michal Doktor, Jiří Drda, Josef Jalůvka, Petr Hort) předložila sněmovně návrh zákona 13. 4. 2000.
Zástupce navrhovatele: Pešán Jaroslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 601/0 dne 17. 4. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 4. 2000. Vláda zaslala stanovisko 11. 5. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 5. 2000 jako tisk 601/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 5. 2000 (usnesení č. 285). Určil zpravodaje: Ing. Josef Mandík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 6. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1091).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 601/3, který byl rozeslán 20. 9. 2000 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 9. 2000 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 232, usnesení č. 1204).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 4. 10. 2000 jako senátní tisk č. 344.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 11. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 11. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 11. 2000.

Zákon vyhlášen 29. 11. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 410/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rybářství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Věda

Deskriptory EUROVOCu: chov ryb, regionální orgány státní správy, rybářská politika, rybářské obhospodařování, sladkovodní rybolov, soukromý majetek, veřejný majetek, vlastnictvíISP (login)