Sněmovní tisk 600
Novela zákona o konkursu a vyrovnání - RJ

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Eva Dundáčková, Pavel Němec, Miloslav Výborný, Stanislav Křeček) předložila sněmovně návrh zákona 13. 4. 2000.
Zástupce navrhovatele: Dundáčková Eva.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 600/0 dne 17. 4. 2000.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 4. 2000. Vláda zaslala stanovisko 4. 5. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 5. 2000 jako tisk 600/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2000 (usnesení č. 279). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 5. 2000 na 25. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 234, usnesení č. 1015).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 251, dokument 251/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 6. 2000 a přijal usnesení č. 216, které bylo rozdáno jako tisk 251/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 6. 2000 a přijal usnesení č. 326, které bylo rozdáno jako tisk 251/1 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 6. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 7. 2000.

Zákon vyhlášen 21. 7. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 214/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dluh, konkurz, nucená správa, soudní řízení, vyrovnání s věřiteliISP (login)