Sněmovní tisk 579
Návrh novely zákona o spotřebních daních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zdeněk Kořistka předložil sněmovně návrh zákona 16. 3. 2000.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 579/0 dne 17. 3. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 3. 2000. Vláda zaslala stanovisko 13. 4. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 4. 2000 jako tisk 579/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 4. 2000 (usnesení č. 275). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1005).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Projednávání zákona v podrobné rozpravě bylo 19. 9. 2000 na 27. schůzi přerušeno (usnesení č. 1184).


2. Čtení Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 10. 2000 na 27. schůzi.
Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 579/5, který byl rozeslán 16. 11. 2000.

 • 3

  Návrh zákona 28. 11. 2000 vzat zpět. • Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

  Deskriptory EUROVOCu: daň ze spotřeby, daňový poplatník, velikost podniku  ISP (login)