Sněmovní tisk 569
Zpráva Rady ČR pro rozhlas. a televizní vysílání za rok 99

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1.1.1999 - 31.12.1999

Autor: Rada ČR pro RTV

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Deskriptory EUROVOCu: rozhlasové vysílání, správní dohled, správní kontrola, televize, zpráva o činnostiISP (login)