Sněmovní tisk 527
Programy podpory malého a středního pod. na rok 2000

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Programy podpory malého a středního podnikání na rok 2000

Autor: Grégr M. a Císař J.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 9. 2. 2000 jako tisk 527/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Zpravodajem určen Ing. Eduard Vávra.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 12. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 952).Hesla věcného rejstříku: Podnikání

Deskriptory EUROVOCu: malé a střední podniky, ministerská odpovědnost, podpora podnikání, státní podpora, zpráva o činnostiISP (login)