Sněmovní tisk 483
Vl. návrh zák. souvis. s rozh. a tel. vysíláním - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovnaSouvisející tisk: 482 (Vl. návrh zák. a o rozhlas. a tel. vysílání - EU).


Hesla věcného rejstříku: Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Deskriptory EUROVOCu: komunikační sazby, patentová licence, propagace, rozhlasové vysílání, televize, zaměstnanci, zdravotní pojištěníISP (login)