Sněmovní tisk 478
Novela zákona o účetnictví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 478/0 dne 5. 1. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 1. 2000 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 711).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 478/5, který byl rozeslán 28. 6. 2000 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 7. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 193).Hesla věcného rejstříku: Finance

Deskriptory EUROVOCu: elektronické bankovnictví, finanční účetnictví, informatika v obchodu a managementu, jednotný účetní systém, konsolidovaný účetISP (login)