Sněmovní tisk 379
Zákon o ochraně před dovozem subvenc. výrobků - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 379/0 dne 30. 9. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 9. 1999 (usnesení č. 173). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Doležal a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 11. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 553).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 379/5, který byl rozeslán 20. 1. 2000 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 1. 2000 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 767).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 180, dokument 180/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 2. 2000 a přijal usnesení č. 235, které bylo rozdáno jako tisk 180/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 17. 2. 2000 a přijal usnesení č. 137, které bylo rozdáno jako tisk 180/2 (nezabývat se).
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 3. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 3. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 3. 2000.

Zákon vyhlášen 29. 3. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 23 pod číslem 63/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod zahraniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: domácí trh, dovozní omezení, dovozní politika, ochrana trhu, protisubvenční řízeníISP (login)