Sněmovní tisk 338
Novela zákona o lesích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Fencl Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 338/0 dne 3. 9. 1999.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 7. 9. 1999. Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Lobkowicz a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 29)

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 11. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 539).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 338/2, který byl rozeslán 21. 1. 2000 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 1. 2000 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 762).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 176, dokument 176/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Smutný).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 9. 2. 2000 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 176/2 (nezabývat se).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 2. 2000 a přijal usnesení č. 246, které bylo rozdáno jako tisk 176/1 (nezabývat se).
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 3. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 3. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 3. 2000.

Zákon vyhlášen 29. 3. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 23 pod číslem 67/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Lesy

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: lesní legislativa, ochrana lesa, sledování životního prostředí, správní kontrola, správní sankce, těžba dřevaISP (login)