Sněmovní tisk 281
Vládní návrh zák. o státních dluhopisech na kosovskou krizi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 28. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 23880281/0 dne 29. 6. 1999.

  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 29. 6. 1999.
  Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 7. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 7. 1999 na 15. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 7. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 374).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 51, dokument 51/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr. Oldřich Dočekal), Ústavně-právní výbor (JUDr. Richard Falbr).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 7. 1999 a přijal usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako tisk 51/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 7. 1999 a přijal usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako tisk 51/2 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 7. 1999 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 51/3 (pozměňovací návrhy).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 7. 1999.
  Prezident zákon podepsal 20. 7. 1999.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 7. 1999.

Zákon vyhlášen 28. 7. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 56 pod číslem 165/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Politika zahraniční, Stav legislativní nouze

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: emise cenných papírů, finanční pomoc, humanitární pomoc, Kosovo, veřejné půjčkyISP (login)