Sněmovní tisk 171
Návrh zákona o referendu o vstupu ČR do EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců (Pavel Svoboda, Karel Kühnl, Jiří Vlach, Pavel Pešek, Petr Mareš, Ladislav Korbel, Pavel Němec) předložila sněmovně návrh zákona 26. 3. 1999.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Pavel a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 171/0 dne 29. 3. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 3. 1999. Vláda zaslala stanovisko 22. 4. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 4. 1999 jako tisk 171/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 4. 1999 (usnesení č. 118). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 6. 1999 na 13. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 298).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12., 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 171/3, který byl rozeslán 13. 12. 1999 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 1999 na 17. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 515, usnesení č. 562).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 171/4, který byl rozeslán 3. 12. 1999 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 1999 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 676).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 142, dokument 142/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Josef Pavlata), Výbor pro evropskou integraci (Ing. Vlastimil Šubrt), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Michael Žantovský), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Rostislav Harazin), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Zdeněk Vojíř), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Karel Burda), Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 1. 2000 a přijal usnesení č. 208, které bylo rozdáno jako tisk 142/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 5. 1. 2000 a přijal usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako tisk 142/3 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 5. 1. 2000 a přijal usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako tisk 142/4 (přerušuje projednávání).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 26. 1. 2000 a přijal usnesení č. 141, které bylo rozdáno jako tisk 142/5 (přerušuje projednávání).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 28. 1. 2000 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 142/6 (doporučuje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 2. 2. 2000 a přijal usnesení č. 147, které bylo rozdáno jako tisk 142/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 2. 2000 a přijal usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako tisk 142/12 (pozměňovací návrhy).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 11. 2. 2000 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 142/7 (konstatuje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 2. 2000 a přijal usnesení č. 157, které bylo rozdáno jako tisk 142/8 (přerušuje projednávání).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 23. 2. 2000 a přijal usnesení č. 148, které bylo rozdáno jako tisk 142/9 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 15. 3. 2000 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 142/13 (záznam z jednání).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 24. 3. 2000 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 142/10 (doporučuje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 4. 2000 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 142/11 (záznam z jednání).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 26. 7. 2000 a přijal usnesení č. 199, které bylo rozdáno jako tisk 142/14 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 8. 2000 a přijal usnesení č. 376, které bylo rozdáno jako tisk 142/15 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 11. 10. 2000 a přijal usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako tisk 142/16 (zamítá).

Poslanecká sněmovna

 • PS


  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 28. 11. 2000 na 29. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 31).Hesla věcného rejstříku: Referendum, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: členství v Evropské unii, přistoupení k Evropské unii, referendum, smlouva o přistoupení k Evropským společenstvímISP (login)