Sněmovní tisk 1255
N. novely zák. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vladimír Doležal, Petr Pleva, Zdeněk Klanica) předložila sněmovně návrh zákona 15. 2. 2002.
Zástupce navrhovatele: Dostál, Pleva, Klanica.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1255/0 dne 19. 2. 2002.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 2. 2002. Vláda zaslala stanovisko 20. 3. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 3. 2002 jako tisk 1255/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Obchod zahraniční, Památky kulturní

Deskriptory EUROVOCu: kontrola vývozu, kulturní dědictví, kulturní majetek, nedovolený obchod, obchod s uměním, ochrana kulturního dědictví, umělecké díloISP (login)