Sněmovní tisk 1178
Návrh zákona o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1178/0 dne 3. 12. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 11. 2001. Vláda zaslala stanovisko 21. 12. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 1. 2002 jako tisk 1178/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 1. 2002 (usnesení č. 501). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7., 8. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 414, usnesení č. 2063).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Pojištění

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daňová úleva, daňový základ, důchodový plán, odpis, zdanitelný příjemISP (login)