Sněmovní tisk 1161
Vládní návrh zák. o vymezení hranic krajů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Deskriptory EUROVOCu: administrativní členění, hranice, regionISP (login)