Sněmovní tisk 1087
Vládní návrh zákona o penzijním připojiš. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1087/0 dne 4. 10. 2001.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 10. 2001 (usnesení č. 458). Určil zpravodaje: Miroslava Němcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 19. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 111, usnesení č. 1749).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Pojištění

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, finanční instituce se zvláštním posláním, pojišťovna, sociální zabezpečení, správní kontrola, státní podporaISP (login)