Sněmovní tisk 1033
Smlouva ČR a Marockým král. o zamezení dvojího zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 31. 8. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1033/0 dne 5. 9. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 9. 2001 (usnesení č. 444). Určil zpravodaje: Mgr. Václav Nájemník a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 11. 2001 na 39. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1844).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 29. 11. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 1033/1.
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 17. 1. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1033/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 2. 2002 na 46. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2112).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 25. 2. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 13. 3. 2002.

Senát

 • PS

  Jiří Rusnok předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 2. 2002 jako senátní tisk 218/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Rückl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 2. 2002 a přijal usnesení č. 203, které bylo rozdáno jako tisk 218/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 3. 2002 a přijal usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako tisk 218/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 21. 3. 2002.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 8. 9. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 40 pod číslem 83/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, MarokoISP (login)