Sněmovní tisk 1028
Smlouva mezi ČR a SRN o sociálním zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 8. 2001.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1028/0 dne 3. 9. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 9. 2001 (usnesení č. 444). Určil zpravodaje: MUDr. Jan Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 11. 2001 na 39. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1824).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 2. 2002 na 46. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2108).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 25. 2. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 14. 3. 2002.

Senát

 • PS

  Vladimír Špidla předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 2. 2002 jako senátní tisk 214/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Jan Zahradníček) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 27. 2. 2002 a přijal usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako tisk 214/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 3. 2002 a přijal usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako tisk 214/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 21. 3. 2002.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 3. 9. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 42 pod číslem 94/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Německo, sociální zabezpečeníISP (login)