Sněmovní tisk 986
N. zák. o zjednodušení řízení u orgánů veřejné správy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

JUDr. Dalibor Matulka předložil sněmovně návrh zákona 22. 6. 2001.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 986/0 dne 26. 6. 2001.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 6. 2001. Vláda zaslala stanovisko 26. 7. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 7. 2001 jako tisk 986/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: orgány veřejné správy, správní řízení, veřejná služba, veřejná správaISP (login)