Sněmovní tisk 881
Vládní návrh školského zákona - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 3. 2001.
Zástupce navrhovatele: Zeman Eduard.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: celoživotní vzdělávání, fyzická osoba, organizace školství, právnická osoba, přibližování legislativy, síť škol, územní samospráva, veřejná správa, vzděláváníISP (login)