Sněmovní tisk 854
Smlouva mezi ČR a Chilskou r. o sociálním zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 2. 2001.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 854/0 dne 5. 3. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 28. 2. 2001 (usnesení č. 379). Určil zpravodaje: MUDr. Jan Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 4. 2001 na 35. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1544).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 8. 6. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 854/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 27. 6. 2001 na 37. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1649).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 17. 7. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 7. 8. 2001.

Senát

 • PS

  Vladimír Špidla předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 7. 2001 jako senátní tisk 79/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Miroslav Coufal) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr. Oldřich Dočekal).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 1. 8. 2001 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 79/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 8. 2001 a přijal usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako tisk 79/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 14. 8. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 1. 3. 2004 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 8 pod číslem 23/2004 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Chile, sociální zabezpečeníISP (login)