Sněmovní tisk 823
Návrh novely zák. o státní správě a sam. ve školství - RJ

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Brousek, Petr Mareš, Václav Pícl, Cyril Svoboda, Alena Svobodová, Jaromír Talíř, Jaroslav Zvěřina) předložila sněmovně návrh zákona 18. 1. 2001.
Zástupce navrhovatele: Brousek Václav a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 823/0 dne 22. 1. 2001.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 1. 2001.
    Návrh zákona 25. 1. 2001 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Mládež, Školství

Deskriptory EUROVOCu: mladý člověk, nabytí vlastnictví, územní samospráva, veřejná správa, výchovně vzdělávací zařízení, vyvlastnění, zvláštní výchovná péčeISP (login)