Sněmovní tisk 384
Zákon o zkrácení funkčního období zastupitelstva HM Prahy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grulich Václav.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: hlavní město, místní volby, místní zastupitelstvo, poslanecký mandát, Praha, správní celekISP (login)