Sněmovní tisk 22
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 1997

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 1997

Autor: Fencl Jan

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 6. 10. 1998 jako tisk 22/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 1. 10. 1998 (usnesení č. 27). Zpravodajem určen Ing. Petr Hort.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 2. 12. 1998 na 7. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 118).



Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, hospodářský výsledek zemědělství, ministerská odpovědnost, zemědělská produktivita, zemědělská situace, zemědělská statistika



ISP (login)