Sněmovní tisk 1321
Vládní n. z. o stát. dluh. prog. na úhradu SR ČR za rok 2001

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 2002.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1321/0 dne 5. 6. 2002.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: emise cenných papírů, financování rozpočtu, konsolidace státního dluhu, rozpočtový schodek, snižování dluhu, umořování veřejného dluhu, veřejný dluhISP (login)