Sněmovní tisk 1099
Vl. návrh z. o úhradu rozp. schodku SR ČR na rok 2002

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1099/0 dne 4. 10. 2001.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 10. 2001 (usnesení č. 463). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Návrh zákona vzat zpět 28. 11. 2001.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Deskriptory EUROVOCu: emise cenných papírů, financování rozpočtu, rozpočtový schodek, snižování dluhu, státní rozpočet, umořování veřejného dluhu, veřejné půjčky, veřejný dluhISP (login)