Sněmovní tisk 1096
Vládní návrh zákona o spotřebních daních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1096/0 dne 5. 10. 2001.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 10. 2001 (usnesení č. 463). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

  • 1

    Návrh zákona vzat zpět 8. 2. 2002.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z pohonných hmot, daň ze spotřeby, mazivo, palivo, pivo, tabák, vínoISP (login)