Sněmovní tisk 1085
Vládní návrh exekučního řádu správního

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rusnok J., Gross S..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1085/0 dne 3. 10. 2001.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 10. 2001 (usnesení č. 458). Určil zpravodaje: JUDr. Pavel Němec a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 19. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 116, usnesení č. 1751).Související tisk: 1086 (Vl. zák., kterým se mění zák. v souvisl. exek. řádu správ.).


Hesla věcného rejstříku: Exekuce

Deskriptory EUROVOCu: propadnutí věcí, soudní řízení, výkon rozhodnutí, výkonný orgán, zabavení věciISP (login)