Sněmovní tisk 447
Návrh změny rozpočtu FNM ČR na rok 1998

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh změny rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1998

Autor: Pilip Ivan

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 4. 1998 jako tisk 447/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 30. 4. 1998. Zpravodajem určen Ing. Jan Grůza.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 14. 5. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 447/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 21. 5. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 447/2 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 22. 5. 1998 na 25. schůziSněmovna se zprávou nezabývala.Hesla věcného rejstříku: Fond národního majetku

Deskriptory EUROVOCu: investiční náklady, mzdové náklady, návrh rozpočtu, provozní náklady, úprava rozpočtuISP (login)