Sněmovní tisk 422
Dohoda mezi vládou ČR a Jugoslávie o vzájemné ochr. inv.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 6. 3. 1998.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 11. 3. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 3. 1998. Určil zpravodaje: RNDr. Igor Němec a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 4. 1998 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 730).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 30. 4. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 422/1.
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 6. 5. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 422/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 21. 5. 1998 na 25. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 810).

Senát

 • PS

  Ivan Pilip předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 5. 1998 jako senátní tisk 98068/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing.  Zdeněk Babka).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 5. 1998 a přijal usnesení č. 1998/51, které bylo rozdáno jako tisk 1998/68/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/40, které bylo rozdáno jako tisk 1998/68/2 (zamítá).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 3. 2. 2005 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Jugoslávie, ochrana investic, podpora investicISP (login)