Sněmovní tisk 415
Vládní návrh na ukončení platnosti některých smluv

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 24. 2. 1998.
Zástupce navrhovatele: Šedivý Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 11. 3. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 3. 1998. Určil zpravodaje: Ing. Květoslava Kořínková, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 4. 1998 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 729).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 6. 5. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 415/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 21. 5. 1998 na 25. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 814).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 25. 5. 1998.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 12. 6. 1998.

Senát

 • PS

  Jaroslav Šedivý předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 5. 1998 jako senátní tisk 98073/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/46, které bylo rozdáno jako tisk 1998/73/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 6. 1998 na 1998/4. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1998/102).Deskriptory EUROVOCu: bývalý Jižní Jemen, Československo, Laos, mezinárodní spolupráce, Mongolsko, Rakousko, Severní Korea, Vietnam, vypovědění smlouvyISP (login)