Sněmovní tisk 402
Úmluva o mezinárodním uznávání práv k letadlům

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 6. 2. 1998.
Zástupce navrhovatele: Moos Petr.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 13. 2. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 25. 2. 1998. Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Laštůvka a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 4. 1998 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 728).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 21. 5. 1998 na 25. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 805).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 25. 5. 1998.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 12. 6. 1998.

Senát

 • PS

  Petr Moos předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 5. 1998 jako senátní tisk 98063/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jan Krámek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Ladislav Drlý).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 5. 1998 a přijal usnesení č. 1998/45, které bylo rozdáno jako tisk 1998/63/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/51, které bylo rozdáno jako tisk 1998/63/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 6. 1998 na 1998/4. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1998/98).Deskriptory EUROVOCu: letadlo, letecká doprava, letecké právo, vlastnictví, zárukaISP (login)