Sněmovní tisk 386
Sml. mezi vl. ČR a Singapurské rep. o zamez. dvoj. zdaň.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 1. 1998.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 29. 1. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 2. 1998. Určil zpravodaje: Václav Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 4. 1998 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 725).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 17. 4. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 386/1.
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 6. 5. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 386/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 21. 5. 1998 na 25. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 808).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 25. 5. 1998.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 11. 6. 1998.

Senát

 • PS

  Ivan Pilip předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 5. 1998 jako senátní tisk 98066/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Alfréd Michalík) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 5. 1998 a přijal usnesení č. 1998/49, které bylo rozdáno jako tisk 1998/66/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/38, které bylo rozdáno jako tisk 1998/66/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 6. 1998 na 1998/4. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1998/87).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, SingapurISP (login)