Sněmovní tisk 383
Návrh novely zákona o volbách do zastupitelstev obcí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 1. 1998.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Cyril.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 383/0 dne 23. 1. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 1. 1998. Určil zpravodaje: JUDr. Drahoslava Bartošková a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 3. 1998 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 723).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 383/3, který byl rozeslán 14. 5. 1998 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 5. 1998 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 792).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/53, dokument 1998/53/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing.  Vladimír Zeman) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/26, které bylo rozdáno jako tisk 1998/53/2 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/39, které bylo rozdáno jako tisk 1998/53/1 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 6. 1998 na 1998/4. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 1998/78).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, místní volby, organizace voleb, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánuISP (login)