Sněmovní tisk 380
Návrh novely zákona o prodeji a vývozu kulturních předmětů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 1. 1998.
Zástupce navrhovatele: Stropnický Martin.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/76, dokument 1998/76/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Irena Ondrová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing.  Zdeněk Babka).

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 4. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/67, které bylo rozdáno jako tisk 1998/76/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/52, které bylo rozdáno jako tisk 1998/76/2 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 6. 1998 na 1998/4. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 1998/90).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Obchod zahraniční, Památky kulturní

Deskriptory EUROVOCu: kontrola vývozu, kulturní dědictví, kulturní majetek, obchod s uměním, ochrana kulturního dědictví, umělecké díloISP (login)