Sněmovní tisk 373
Návrh novely zákona ČNR o dani dědické, dani darovací....

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Ing. Robert Kolář předložil sněmovně návrh zákona 14. 1. 1998.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 373/0 dne 21. 1. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 1. 1998. Vláda zaslala stanovisko 20. 2. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 2. 1998 jako tisk 373/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 2. 1998. Určil zpravodaje: Ing. Jan Třebický a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 3. 1998 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům.
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 373/3, který byl rozeslán 18. 5. 1998 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 5. 1998 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 803).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/61, dokument 1998/61/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Vladimír Oplt) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr.  Jiří Vyvadil).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/53, které bylo rozdáno jako tisk 1998/61/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/36, které bylo rozdáno jako tisk 1998/61/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 6. 1998 na 1998/4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/104).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 6. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 7. 1998.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 7. 1998.

Zákon vyhlášen 16. 7. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 169/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: daň z převodu vlastnictví, dědictví, osvobození od daní, příbuzenský vztahISP (login)