Sněmovní tisk 357
Návrh zákona o hnojivech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 12. 1997.
Zástupce navrhovatele: Lux Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 357/0 dne 18. 12. 1997.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 5. 1. 1998. Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Skopal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 700).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 357/3, který byl rozeslán 14. 5. 1998 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 5. 1998 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 800).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/77, dokument 1998/77/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Bohumil Čada).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/57, které bylo rozdáno jako tisk 1998/77/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/24, které bylo rozdáno jako tisk 1998/77/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/64, které bylo rozdáno jako tisk 1998/77/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 6. 1998 na 1998/4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/94).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 1998.

Zákon vyhlášen 13. 7. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 54 pod číslem 156/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Hnojiva

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: hnojiva, organická hnojiva, označení výrobku, pokuta, přibližování legislativy, půdní analýza, skladování, zalesněná plocha, zemědělská půdaISP (login)