Sněmovní tisk 353
Návrh na vydání zákona o znakové řeči

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Pavel Dostál, Miloslav Kučera) předložila sněmovně návrh zákona 8. 12. 1997.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel a Kučera Miloslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 353/0 dne 9. 12. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 12. 1997. Vláda zaslala stanovisko 9. 1. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 1. 1998 jako tisk 353/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/58, dokument 1998/58/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Irena Ondrová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr.  Vlasta Svobodová).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 27. 5. 1998 a přijal usnesení č. 1998/15, které bylo rozdáno jako tisk 1998/58/2 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 4. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/68, které bylo rozdáno jako tisk 1998/58/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 6. 1998 na 1998/4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/92).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 1998.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 1998.

Zákon vyhlášen 13. 7. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 54 pod číslem 155/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Jazyk státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: pomůcky pro postižené osoby, speciální vzdělávání, tělesně postižený člověk, tlumočeníISP (login)