Sněmovní tisk 332
Návrh zákona o návykových látkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 11. 1997.
Zástupce navrhovatele: Roithová Zuzana.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/55, dokument 1998/55/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Miroslav Coufal) a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr.  Karel Vachta).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 3. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/19, které bylo rozdáno jako tisk 1998/55/1 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 3. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/58, které bylo rozdáno jako tisk 1998/55/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 6. 1998 na 1998/4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/89).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 7. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 7. 1998.

Zákon vyhlášen 15. 7. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 167/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Toxikománie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obchod, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: dovozní omezení, dovozní povolení, drogová závislost, farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, konopí, kontrola léčiv, nedovolený obchod, omamná látka, povolení k prodeji, psychotropní látka, vývozní povoleníISP (login)