Sněmovní tisk 328
Návrh novely zákona o požární ochraně

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  Vladimír Zeman předložil Senátu návrh zákona 21. 5. 1998. Návrh zákona rozeslán dne 18. 3. 2003 senátorům jako tisk 1998/56/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Pavlata) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Ing. Vlastimil Šubrt), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Zdeněk Vojíř).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 3. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/17, které bylo rozdáno jako tisk 1998/56/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/25, které bylo rozdáno jako tisk 1998/56/3 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/42, které bylo rozdáno jako tisk 1998/56/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 6. 1998 na 1998/4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/81).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 13. 11. 1997.
Zástupce navrhovatele: Zeman Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 328/0 dne 19. 11. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 11. 1997. Vláda zaslala stanovisko 22. 12. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 12. 1997 jako tisk 328/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 5. 1. 1998. Určil zpravodaje: Jan Žižka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 2. 1998 na 20. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 697).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 328/3, který byl rozeslán 14. 5. 1998 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 5. 1998 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 798).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/56, dokument 1998/56/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Pavlata) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Ing. Vlastimil Šubrt), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Zdeněk Vojíř).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 3. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/17, které bylo rozdáno jako tisk 1998/56/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/25, které bylo rozdáno jako tisk 1998/56/3 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/42, které bylo rozdáno jako tisk 1998/56/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 6. 1998 na 1998/4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/81).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 7. 1998.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 7. 1998.

Zákon vyhlášen 13. 7. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 56 pod číslem 163/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ochrana požární

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: odstupné, pracovní právo, skončení pracovního poměru, sociální zabezpečeníISP (login)