Sněmovní tisk 243
Návrh na vydání zákona o právu na inf. o život. prostředí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jaroslav Bašta, Václav Grulich, Libor Ambrozek) předložila sněmovně návrh zákona 10. 7. 1997.
Zástupce navrhovatele: Bašta Jaroslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 243/0 dne 11. 7. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 7. 1997. Vláda zaslala stanovisko 14. 8. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 8. 1997 jako tisk 243/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/40, dokument 1998/40/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Smutný) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Ing.  Jaroslav Musial), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr.  Karel Vachta).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/24, které bylo rozdáno jako tisk 1998/40/2 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 29. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/44, které bylo rozdáno jako tisk 1998/40/3 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 6. 5. 1998 a přijal usnesení č. 1998/17, které bylo rozdáno jako tisk 1998/40/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 5. 1998 na 1998/3. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/61).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 5. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 5. 1998.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 5. 1998.

Zákon vyhlášen 8. 6. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 42 pod číslem 123/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Informovanost

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: ekologie, environmentální politika, právo na informace, přírodní zdroje, zpřístupňování informacíISP (login)