Sněmovní tisk 219
Návrh novely zákona o konkursu a vyrovnání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 6. 1997.
Zástupce navrhovatele: Parkanová Vlasta.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 219/0 dne 19. 6. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 6. 1997. Určil zpravodaje: Ivan Vrzal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 400).

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 2. 9. 1997 na 13. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15., 16. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 219/4, který byl rozeslán 17. 10. 1997 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 10. 1997 na 15. schůzi. Návrh zákona vrácen do obecné rozpravy 2. čtení (usnesení č. 511).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 219/5, který byl rozeslán 23. 10. 1997 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 12. 1997 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 607).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/106, dokument 1997/106/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Vladimír Oplt) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Pavel Rychetský).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 12. 1997 a přijal usnesení č. 1997/81, které bylo rozdáno jako tisk 1997/106/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 12. 1997 a přijal usnesení č. 1997/1, které bylo rozdáno jako tisk 1997/106/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 1. 1998 na 1998/1. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/6).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 1. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 1. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 1. 1998.

Zákon vyhlášen 4. 2. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 4 pod číslem 12/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Konkurs

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan

Deskriptory EUROVOCu: dluh, konkurz, nucená správa, vyrovnání s věřiteliISP (login)