Sněmovní tisk 167
Návrh zákona na změnu a doplnění zákona č. 288/1995 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Josef Mandík) předložila sněmovně návrh zákona 27. 3. 1997.
Zástupce navrhovatele: Filip Vojtěch, Mandík Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 167/0 dne 1. 4. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 4. 1997. Vláda zaslala stanovisko 28. 4. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 4. 1997 jako tisk 167/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Jan Klas a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 5. 1997 na 11. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 359).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 15. 10. 1997 na 15. schůzi vrácen výborům k novému projednání (usnesení č. 493).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 12. 1997 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 12. 1997 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 167/3, který byl rozeslán 3. 12. 1997 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 12. 1997 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 606).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/104, dokument 1997/104/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jan Krámek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Václav Reitinger), Ústavně-právní výbor (Jan Voráček).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 12. 1997 a přijal usnesení č. 1997/78, které bylo rozdáno jako tisk 1997/104/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 12. 1997 a přijal usnesení č. 1997/79, které bylo rozdáno jako tisk 1997/104/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 12. 1997 a přijal usnesení č. 1997/47, které bylo rozdáno jako tisk 971043 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 1. 1998 na 1998/1. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/4).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 1. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 1. 1998.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 1. 1998.

Zákon vyhlášen 4. 2. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 4 pod číslem 13/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Myslivost, Zbraně

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: osobní zbraň, regulace lovu, střelná zbraň a střelivoISP (login)