Sněmovní tisk 314
Návrh novely zákona o přepočtu devizových aktiv a pasiv

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 10. 1997.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 314/0 dne 7. 11. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Robert Kolář a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 12. 1997 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 594).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 314/2, který byl rozeslán 25. 2. 1998 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 2. 1998 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 693).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/29, dokument 1998/29/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jan Zapletal).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 3. 1998 a přijal usnesení č. 1998/23, které bylo rozdáno jako tisk 1998/29/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 1998 na 1998/2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/44).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 3. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 4. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 4. 1998.

Zákon vyhlášen 15. 4. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 312 pod číslem 84/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Finance, Obchod zahraniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dluh, obchodní bilance, pohledávka, směnný kurz, zahraniční dluh, zahraniční měna, zahraniční obchodISP (login)