Sněmovní tisk 273
Návrh novely zákona o pojišťování a financování vývozu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 8. 1997.
Zástupce navrhovatele: Kühnl Karel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 273/0 dne 28. 8. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Zdeněk Švrček a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 524).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 273/3, který byl rozeslán 9. 2. 1998 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 1998 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 657).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/20, dokument 1998/20/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/14, které bylo rozdáno jako tisk 1998/20/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 3. 1998 na 1998/2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/19).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 3. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 3. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 3. 1998.

Zákon vyhlášen 30. 3. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 25 pod číslem 60/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod zahraniční, Pojištění

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obchod, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: financování vývozu, podpora vývozu, pojištění vývozních úvěrů, státní podpora, vývoz, vývozní politika, vývozní úvěrISP (login)