Sněmovní tisk 114
Jaroslava Štraita ve věci zdr.stavu přísl.jednotky-Irák

Dokument

Autor: Doc. RSDr. Jaroslav Štrait, CSc.

Úplný název: Interpelace poslance Jaroslava Štraita na ministra obrany Miloslava Výborného ve věci zdravotního stavu příslušníků jednotky, která byla vyslána v roce 1991 do války proti Iráku
Adresát: JUDr. Miloslav Výborný
Podáno dne: 5. 11. 1996
Odesláno adresátovi: 18. 11. 1996
O zařazení na schůzi požádáno dne: 7. 1. 1997

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 14. 1. 1997 jako tisk 114/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 6. 2. 1997 na 8. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: Irák, lékařská prohlídka, válečný veterán, vojska v zahraničí, zdraví veřejnostiISP (login)