Sněmovní tisk 2001
Zákon o vysokém školství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 11. 1995.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: ŠkolstvíISP (login)