Sněmovní tisk 1989
Zákon o sídle Parlamentu České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 23. 11. 1995.
Zástupce navrhovatele: Benda Marek.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1989/0 dne 27. 11. 1995.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 11. 1995. Vláda zaslala stanovisko 30. 11. 1995. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 11. 1995 jako tisk 1989/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 12. 1995. Určil zpravodaje: Ing. Josef Holub a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19. 12. 1995 na 38. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 865).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 2. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 1989/2.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 2. 1996.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 2. 1996.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1989/3, který byl rozeslán 15. 2. 1996 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 2. 1996 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 991).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 11. 3. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 18 pod číslem 59/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Parlament

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, PolitikaISP (login)