Sněmovní tisk 1852
Zákon - novela zákona o cestovních náhradách - posl.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1995-06-21 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Kolář Robert.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1852.
  Návrh zákona 27.06.1995 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 22.06.1995 usnesení č. 557 rozdané jako tisk 1854. Určil garančním výborem Rozpočtový výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Zahraniční výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1929.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 23.06.1995 na 32. schůzi schválen (usnesení č. 706).


ISP (login)