Sněmovní tisk 1719
Návrh na upuštění od projednávání zásad k T 1711Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatkyISP (login)