Sněmovní tisk 1665
Zákon o střelných zbraních a střelivu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S


ISP (login)